Ferencváros - Lakóház felújítási pályázat IX. kerület

Ferencváros Önkormányzata lakóház-felújítási pályázatot hirdet, melynek keretében a 750 000,- Ft-ot meghaladó munkákra kérhetnek a Társasházak és Lakásszövetkezetek támogatást.

A pályázaton részt vehetnek:
A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata közigazgatási területén lévő, 15 évnél régebben épült társasházak és szövetkezeti lakóházak, melyek hagyományos vagy iparosított technológiával készültek.

A pályázók a támogatási keretből társasházi/lakásszövetkezeti épületek felújításához az alábbi munkálatok elvégzésére nyújthatnak be pályázatot:

 • városképi, várostörténeti, iparművészeti értékű épületrészek felújítására, cseréjére, restaurálására, eredeti állapot helyreállítására,
 • közterületről látható homlokzatok felújítására, szigetelésére [az épület teljes szigetelése esetén a 176/2008 (VI.30.) Korm. rendelet, 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben meghatározott, legalább „C” energiaminősítést érje el],
 • erkélyek, függőfolyosók felújítására, életveszély elhárítására,
 • tetőfelújításra, tetőszigetelésére, a kémények és bádogozás szükség szerinti felújításával,
 • villámvédelmi rendszer felújítására,
 • feleslegessé vált antennák, reklámtartó szerkezetek eltávolítására,
 • belső homlokzat, udvar felújítására,
 • függőleges és vízszintes teherhordó épületszerkezetek megerősítésére, cseréjére a járulékos munkákkal együtt,
 • közös tulajdonú közüzemi vezetékek cseréjére, felújítására,
 • környezettudatos, megújuló energiaforrások létesítésére [a 176/2008 (VI.30.) Korm. rendelet, 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben meghatározott, legalább „C” energia minősítésű felújítás esetén] vagy fűtéskorszerűsítésre,
 • akadálymentesítésre az OTÉK előírás szerint,
 • felvonó cseréjére vagy felújítására, központi vészjelző bekötésére,
 • kapubejáró, lépcsőház felújítására,
 • nyílászárók, lépcsőházi üvegportál (hőszigeteltre) cseréjére [az összes nyílászáró esetén, a 176/2008 (VI.30.) Korm. rendelet, 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben meghatározott, legalább „C” energiaminősítést érje el] vagy felújítására.

Az adható támogatás mértéke a teljes beruházási összeg legfeljebb 40 %-a, amely a tervezés, kivitelezés, műszaki ellenőrzés, közmű hozzájárulások beszerzésének költségeit is tartalmazhatja. Kiemelt városképi szempontok esetén a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság magasabb százalékos mértéket is megállapíthat, a támogatás mértéke azonban a 60 %-ot nem haladhatja meg.

 1. A támogatás összege nem lehet kisebb, mint:
 1. 30 lakásosnál kisebb lakóépület esetén lakásonként 10.000 Ft,
 2. egyébként: 300.000 Ft.
 1. A támogatás összege nem lehet nagyobb, mint:
 1. a benyújtott költségvetés szerinti összegnek a megállapított százalékos mértékkel számított hányada,
 2. műemlék vagy helyi védettségű lakóépület esetén 500 000 Ft + lakásonként 100 000 Ft,

egyéb lakóházak esetén: 300 000 Ft + lakásonként 70 000 Ft

A pályázat benyújtásának határideje: legkésőbb 2016. június 10. 12:00 óráig

A pályázatokat személyesen lehet benyújtani a Városfejlesztési és Felújítási Irodán a megjelölt beadási határidőn belül.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad, illetve a pályázatokat átveszi:
Millner Csilla pályázati ügyintéző
telefon: 215-1077/503
(Bp. IX., Ráday u. 26. I. em. 30. szoba)

A pályázati anyag itt érhető el!

 

Közzétéve: 2016-05-17 07:59