Közös Képviselő II. rész

KisOkos sorozatunk újabb részében a Közös képviselő munkájának jóváhagyásáról, felmentéséről és a tevékenység végzéséhez szükséges legfontosabb jogi előírásokról szól.

A KÖZÖS KÉPVISELŐ MUNKÁJÁNAK JÓVÁHAGYÁSA

A közös képviselő munkáját a közgyűlés hagyja jóvá az éves beszámoló elfogadásával, amikor a felmentvényt megadja. Ez a jóváhagyás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a tulajdonosok később ne élhetnének esetleges kártérítési igényükkel a bíróságon.

A KÖZÖS KÉPVISELŐ FELMENTÉSE

A közgyűlés bármikor felmentheti a közös képviselőt. A felmentett közös képviselőnek utódja megválasztásáig, de legfeljebb 90 napig ügyvivőként kell ellátnia feladatát, amelyért változatlan díjazást kap. A közös képviselőnek utódja megválasztásától számított harminc napon belül át kell adnia a társasházra vonatkozó összes iratot és egy erről szóló, úgynevezett teljességi nyilatkozatot is kell kitöltenie. Az iratanyagok átadásával egyidejűleg át kell adni az új közös képviselő részére az egyes külön tulajdonokra vonatkozó egyéni egyenlegeket, megjelölve az utolsó könyvelési nappal.

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

Közös képviselő nem lehet büntetett előéletű személy, amit az erre jelentkezőknek hatósági bizonyítvánnyal kell igazolniuk (erkölcsi bizonyítvány). Mégpedig úgy, hogy a megbízatás elfogadása előtt azt be kell mutatni a közgyűlés által erre a célra kijelölt szervnek. A közgyűlésnek a későbbiekben joga van írásbeli felhívást intézni a közös képviselőhöz, hogy bizonyítsa: a megválasztása óta eltelt időben a bíróság nem tiltotta őt el a tevékenységétől, illetve nincs olyan tartozása, ami mellett nem láthatná el a közös képviselői feladatkört. A közgyűlés azonnali hatállyal felmentheti azt a közös képviselőt, aki a fenti felhívásnak tizenöt napon belül nem tesz eleget, vagy a kikért dokumentumok alapján kiderül: törvényesen nem láthatná el tevékenységét. Amennyiben a közgyűlés indokolatlanul kéri a közös képviselőt saját maga tisztázására, akkor a hatósági bizonyítvány kiállításának költségeit a tulajdonosok állják.

KÉPZETTSÉGI ELVÁRÁSOK

Kizárólag azok végezhetnek üzletszerű társasház-, illetve ingatlankezelői tevékenységet, akik rendelkeznek az ehhez szükséges szakképesítéssel és nyilvántartásba vetetik magukat a helyi Kormányhivatalnál. A hatlakásosnál nagyobb társasházak közgyűlése előírhatja a társasház-kezelői szakképesítés megszerzését a magánszemélyként dolgozó közös képviselőknek. A tulajdonosoknak ebben az esetben vállalniuk kell a szakképesítés megszerzésének költségeit, amennyiben ezt a közös képviselő nem tudja kifizetni.

Közzétéve: 2016-03-03 19:35