Közös Képviselő I. rész

A társasház közösségének ügyeit a közös képviselő, vagy az intézőbizottság bonyolítja. Az intézőbizottság elnökének jogállása megegyezik a közös képviselőével, a testület vezetőjét és legalább két tagját a tulajdonosok saját maguk közül választhatják.

A KÖZÖS KÉPVISELŐ FELADATAI

A közös képviselő törődik a társasház fenntartásáról, emellett ő készíti elő és hajtja végre a közgyűlés döntéseit, gondoskodva azok jogszerűségéről. A közös képviselő feladata emellett közölni és beszedni a közgyűlés által kiszabott közös költséget. A közös képviselőnek kötelező megőriznie az ingatlanügyi hatósághoz benyújtott alapító okirat és szervezeti-működési szabályzat egy példányát. Emellett nyilvántartást kell vezetnie a tulajdonosok döntéseiről a közgyűlési határozatok könyvében. A közös képviselőnek a tulajdonosoktól kapott adatokról nyilvántartást kell vezetnie, amelyet kizárólag a közüzemi szolgáltatóknak, valamint a központi fűtés- és melegvíz- szolgáltatójának, továbbá a bíróságnak adhat ki. A közös képviselő jelzáloggal terhelheti a minimum három hónap közös költséggel tartozó tulajdonosok ingatlanját a hátralék megfizetésének biztosítékául, amennyiben erre a szervezeti-működési szabályzat felhatalmazza. A közös képviselő látja el a közösség képviseletét a bíróság és más hatóság előtt is.

Közzétéve: 2016-03-03 10:40