Közgyűlés I. rész

A közgyűlés összehívása, résztvevői
A közgyűlést a közös képviselő hívhatja össze, résztvevői pedig a társasházi lakások, helyiségek tulajdonosai, akik tulajdoni hányaduk alapján szavazhatnak az előre meghirdetett napirendi pontokban. Az éves közgyűlés beszámolóról és költségvetésről szóló napirendjén tanácskozási joggal a számvizsgáló bizottság nem tulajdonos tagjai is részt vehetnek, amennyiben a számvizsgálói feladatot külsős cég, vagy szakértő látja el.
A közgyűlés összehívását a számvizsgáló bizottság, illetve a tulajdonosok tizede is kezdeményezheti. A közös képviselőnek ebben az esetben harminc napon belüli időpontra össze kell hívnia a közgyűlést. Amennyiben ezt elmulasztja, akkor a kezdeményezők a határidő lejártát követő tizenöt napon belül maguk is összehívhatják a közgyűlést.
A társasházaknak évente legalább egyszer tartaniuk kell egy közgyűlést az éves beszámolásról és a következő évi költségvetés megállapításáról. Az éves közgyűlésre a szervezeti-működési szabályzatban meghatározott időpontig, de legkésőbb minden év május 31-éig kell sort keríteni.
A közgyűlésre valamennyi tulajdonost írásban kell meghívni a tervezett időpont előtt legalább nyolc nappal. A meghívó egy példányát a társasház jól látható helyén is ki kell függeszteni. A meghívónak tartalmaznia kell a közgyűlés időpontját és helyét, továbbá a megismételt közgyűlés időpontját, valamint a határozatképességi szabályokat. A meghívóban fel kell sorolni az összes javasolt napirendet, ettől eltérő ügyben ugyanis nem hozhat határozatot a közgyűlés. Társasházi közgyűlésre szóló meghívó mintáját itt töltheti le »
 
A közgyűlés hatásköre
Az alábbi kérdésekben kizárólag a közgyűlés dönthet:
az alapító okirat módosítása, társasházi tulajdon megszüntetése a közös tulajdonú épületrészek fenntartása, használata és kiadása a tulajdonosok közös terheinek meghatározása a közös képviselő és a számvizsgáló bizottság megválasztása, felmentése és díjazása a társasház éves elszámolása és költségvetése a közös képviselő munkájának jóváhagyása a közös képviselő, vagy a számvizsgáló elleni kártérítési per, vagy feljelentéstétel a fentieken túl minden olyan ügyben, amelyet a szervezeti-működési szabályzat nem utal a közös képviselő, vagy a számvizsgáló bizottság hatáskörébe.
A közgyűlés határozatának szó szerint tartalmaznia kell a napirendi pont tárgyát, a megszavazott döntést, továbbá a határozat végrehajtásának módját és feltételeit.
A közgyűlés jelzáloggal terhelheti a minimum három hónap közös költséggel tartozó tulajdonosok ingatlanját a hátralék megfizetésének biztosítékául. Az erről szóló szavazáson az érintett tulajdonos nem vehet részt, tulajdoni hányadát pedig figyelmen kívül kell hagyni a határozatképesség megállapításakor. A hátralékot felhalmozó tulajdonosok ingatlanjának elzálogosítását a közös képviselő is elrendelheti, amennyiben a szervezeti-működési szabályzat felhatalmazza erre.
Közzétéve: 2016-03-08 08:02