Társasházkezelés

Több éves szakmai tapasztalattal vállaljuk Társasházak teljes körű kezelését, melynek részeként megszervezzük az üzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat (gondokság, takarítás, őrzés stb.), elvégezzük a törvény illetve Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti adminisztrációkat illetve számviteli feladatokat (könyvelés, beszámoló és költségvetés készítése, kapcsolattartás és ügyintézés szolgáltatókkal, hivatalokkal, tulajdonosváltozások vezetése stb.) valamint rendszeresen tartjuk a kapcsolatot és tájékoztatjuk a Tulajdonosokat a Társasház működéséről (hírlevelek, tájékoztatók, ügyfélkapu stb.).

Csapatunk mindig a teljes átláthatóságra törekszik, ezért minden vállalkozó a Társasházzal áll szerződésben és a Társasház bankszámlájáról történik minden díj kifizetése (szemétszállítástól a lépcsőház festésének díjáig) és minden kifizetés mögött számla áll.

Mivel számunkra mindig a Társasház érdekei az elsődlegesek, ezért minden felújítási illetve tervezett karbantartási munkára három, egymástól független vállalkozótól kérünk be ajánlatot, és a választást a Tulajdonosokra bízzuk. Természetesen minden esetben ügyelünk arra, hogy az ajánlatot adó vállalkozók megfelelő minőségben végezzék el a munkát és rendelkezzenek annak elvégzéséhez szükséges végzettségekkel.

Általános tevékenységünk keretében vállaljuk a Társasház egyszeres könyvelését.

A fentieken túl minden Társasház esetében az átvételkor felülvizsgáljuk a meglévő Szervezeti és Működési Szabályzat és Alapító okiratot és amennyiben szükséges az első közgyűlés alakalmával javaslatot teszünk azok módosítására, frissítésére.

Könyvelés

A teljes körű társasházkezelésen kívül lehetőség van megbízni minket kizárólag a Társasház könyvelésének végzésével is.

Könyvelési tevékenységünk magában foglalja az egyéni Tulajdonosi folyószámlák vezetését, melyeket minden hónapban a közös képviselő rendelkezésére bocsátunk a naplófőkönyvvel együtt. Szintén vállaljuk a könyveléssel összefüggő analitikák és nyilvántartások vezetését (egyes analitikák illetve szállítók egyenlegei, áthúzódó tételek nyilvántartása stb.), melyek egyszerűsítik a beszámoló készítését, valamint szükség esetén késedelmi kamat számítását is. Lehetőség van a Társasház visszamenőleges könyvelésére is külön díj ellenében.

A könyvelési anyagot, csak könyvelési tevékenység esetén nem őrizzük, a könyvelést havonta egy alkalommal végezzük el és a havi könyvelés lezárásakor átadjuk a Közös képviselőnek vagy az Intézőbizottság elnökének. Könyvelési tevékenységünk nem tartalmazza a számlák ellenőrzését és kifizetését, valamint a kifizetési határidő figyelését.